Oncologie

Veel mensen met kanker die daarvoor een behandeltraject doorlopen of doorlopen hebben, ervaren problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierbij kunnen problemen ontstaan zoals pijn, vermoeidheid, bewegingsbeperkingen, emoties en bijvoorbeeld geheugenproblematiek. Dit kan ervoor zorgen dat u uw dagelijkse activiteiten als persoonlijke verzorging, mobiliteit, werk huishouden of hobby’s niet meer naar tevredenheid kunt uitvoeren. Ergotherapie kan u in zowel de curatieve, palliatieve of terminale fase hierbij ondersteunen.

Onderstaand een korte opsomming van hetgeen ergotherapie kan bieden: 

  • Verminderen van de vermoeidheidsklachten, kijken naar de dagstructuur en eventueel opbouw van activiteiten.
  • Re-integratie naar werk, hierbij kan het voorkomen dat er een werkplekonderzoek plaatsvindt.
  • Ondersteuning bij de rol van de mantelzorger.
  • Inzet van hulpmiddelen op grond van de WMO of verzekering.
  • Advies bij slaapproblemen.
  • Advies bij zit- en lighouding.
  • Ondersteunen bij geheugen- of concentratieproblematiek.
  • Bieden van comfort in de terminale fase.

Persoonlijk advies
Tijdens een persoonlijk intakegesprek met u (en uw mantelzorger) worden uw persoonlijke situatie en hulpvragen in kaart gebracht; welke beperkingen zijn er, waar liggen uw interesses en behoeftes, welke vaardigheden of activiteiten wilt u graag (weer) uitvoeren. Samen met u wordt er bekeken wat mogelijk en haalbaar is in uw situatie.

Ergotherapie Ilysi is lid van het ONZG (Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland). ONZG is een multidisciplinair oncologie netwerk, dat bestaat uit leden die gespecialiseerd zijn in het behandelen en het begeleiden van cliënten en hun naasten, tijdens en na de behandeling.

Voor meer informatie kunt u kijken op; www.onzg.nl