Aanmelding en afspraken

  • Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met ergotherapie Ilysi. De ergotherapeut is dan verplicht een korte screening uit te voeren. Uw huisarts wordt altijd geïnformeerd over het resultaat van deze screening.
  • Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt een bedrag van €45,- euro bij u in rekening gebracht. U kunt afspraken afzeggen via telefoon, voicemail, e-mail of Whatsapp  bericht.

Vergoeding

  • De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Hierin vindt onderzoek en behandeling plaats, maar ook telefonisch contact, verslaglegging of multidisciplinair overleg. De behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
  • De kosten die bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht gaan in eerste instantie altijd van uw eigen risico af indien deze nog niet volledig is verbruikt.
  • Enkele zorgverzekeraar vergoeden extra uren in een aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspoli.

Privacy

  • De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, ergotherapie Ilysi handelt hiernaar.
  • Er is toestemming nodig om te overleggen met een huisarts, specialist of andere hulpverleners.

Klacht en enquête

  • Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw ergotherapeut dan horen wij dat graag. Het heeft de voorkeur de klacht eerst met uw behandelend ergotherapeut te bespreken.
  • Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket paramedici voor de klachtenprocedure.

  • Aan het einde van de behandeling krijgt u een tevredenheidsenquête per mail toegestuurd. Ergotherapie Ilysi is benieuwd naar uw mening over de behandeling. Uw mening zal gebruikt worden om de kwaliteit van de ergotherapeutische zorg te meten en te verbeteren.